13.12.17

jedi, pando, jedi

bio li bi
MNOGO! (pando?)
gla-adan
prijenošto
nešto
uloviš da
jedeš

ne bi l ti
ne bi lo
mrsko? (STOKO!)
napokon neštoda
prisloniš
da jebeš?!

0 komentara

Post a Comment