10.5.15

Haikuji nehajnog Isusa Hamzića (18)

jebao bih li
te ili ne ili na
jebao bih, ja

0 komentara

Post a Comment