6.2.14

Haikuji nehajnog Isusa Hamzića (13)

robot je strašan
ne zna za mili vjetar
i lavež na strah

5 komentara

Sanja Lombardo

Rečito... nema šta. :P

Anthony W. Mouse

Nema nema. :P

Sanja Lombardo

Ima li nekog nastavka?
Ili je to sve...? o.O

Anthony W. Mouse

Pa nema ... Samo jedan Isusov haiku, zar ne vidiš kako je kompletan? :D

Sanja Lombardo

Svašta... i ja pitam gluposti. o.O
Izuzetno je kompletan...oprosti. ;)

Post a Comment