14.11.11

Haikuji nehajnog Isusa Hamzića (4)

sivo jezerce
pačići se gegaju
za mojom mamom

0 komentara

Post a Comment